Lead

Jun 14 06 5:34 PM

Tags : :

Pr. Amr Halid

OSTVARUVAWE NA [email protected] I REFORMACIJATA NA ISLAMSKIOT UMMET


]e ti prezentiram nekolku fakti koi ja potvrduvaat islamskata prerodba i o~ekivana nade` deka taa }e se realizira neminovno. Eve deset radosnici koi na ubedliv na~in }e ja potvrdat gorenavedenata konstatacija:
1- Allahoviot zakon koj vladee vo prirodata i kosmosot: "Ovie denovi pobedata ja davame naizmenlivo." (Ali Imran, 40) Nikoga{ sostojbata na eden narod ne e stati~na i postojana, tuku taa se menuva i transformira. Vodstvoto na zemjata be{e vo racete na isto~wacite nekolku vekovi. Poznata e istorijata i vladeeweto na pejgamberite po~nuvaj}i od Ibrahim a.s. vo Irak, pa Junus, pa Lut pa Isa a.s. pa Musa a.s. se dodeka ne se prefrli vo racete na zapadwaci preku Vizantijcite i Grcite. Potoa povtorno se vrati isto~noto vodstvo odnovo pod vodtstvo na posledniot pejgamber Muhammed a.s. i trae{e 1300 godini, i vo ovoj vek se vrati pak na zapad. Pa in{aAllah sega sledi redot na istok, redot e na nas. Ova e zakon od zakonitostite i radosna vest. Vozvi{eniot Allah veli: "Navistina, Allah nema da ja izmeni sostojbata na eden narod se dodeka samiot ne se izmeni.." (Rad, 11) Ovaa e vest i nade`.
2- Nie sme narod koj nema da is~ezne bidej}i Allah x.{. ne napravil svedoci za site ostanati narodi.. na{ata smrt zna~i ostvaruvawe na kijamet.. mo`no e ovoj ummet da oslabne, me|utoa, nikoga{ da snema. Ovoj narod ne e kako Persijancite ili kako faraonskata dinastija. Ne! Ovoj ummet e dojden da trae i vladee, bidej}i go nosi so sebe posledniot zbor od Allah x.{. do site `iteli na zemjata.. Toa e Kuranot. Allah veli: "Nie go objavivme Kuranot (Opomenata) i nie }e go ~uvame." (Hixr, 9)
Ako umre ovoj ummet koj }e go nosi Allahoviot zbor i ~istiot monoteizam na zemjata? Ako is~ezne koj }e go primenuva Allahoviot {erijat na zemjata?
Primerot na ovoj ummet e kako sonceto i mese~inata.. koga }e zgasnat }e stane kijamet!
Sostojbata vo koja se nao|ame denes ne e kako zao|awe na sonceto vo nepovrat, tuku pomra~uvawe na sonceto, a toa ne trae dolgove~no, tuku odredeno. Koga }e nastapi pomra~uvawe na sonceto, pticite stojat budni i imaat ~udno odnesuvawe, go ~ekaat utroto da izgree sonceto. Ovie posledni 100 godini e pomra~uvawe na ovoj ummet.
3. Mnogu Kuranski ajeti koi ja najavuvaat pobedata i ostvaruvawe na nade`ta. Od niv Allahovite zborovi: "Nie }e gi pomogneme na{ite pratenici i onie koi veruvaat vo ovoj svet i denot koga }e stanat svedocite." (Gafir, 51) Zborovite: "Allah propi{a: Jas i moite pejgamberi }e pobedime, sigurno." (Muxadele, 21) Zna~i eden }e pobedime bidej}i Allah x.{. e so nas so Negovata vrhovna sila.
4- Zborovite na Allahoviot Pratenik a.s.: "Allah mi ja sobra zemjata, i go vidov nejziniot istok i zapad, i mojot ummet }e dostigne negovata vlast do onamu kade mi e poka`ano od nea." (Muslim, 7187, Tirmizi, 2176)
5- Bil pra{an Allahoviot Pratenik a.s. koj grad }e bide najprvin osvoen: Konstantinopol ili Rim? Rekol: "Osvoen }e bide Konstantinopol!" I navistina, Muhammed (Mehmed) Fatih go oslobodil posle 600 godini i toa vo 1453 godina, a toa e Istanbul. In{aAllah naskoro }e bide osloboden i Rim.
6- Allahoviot Pratenik a.s. rekol: "Nema da se slu~i Kijametskiot ~as se dodeka muslimanite ne vojuvaat protiv evreite, i muslimanite }e gi pobedat, evreinot duri }e se krie zad kamewa i drvja, pa drvoto ili kamenot }e re~e: O muslimanu! O Allahov robe! Ovoj zad mene e evrein, dojdi i ubi go!" (Muslim, 7268) Ovoj ummet sekoga{ koga }e se nazadi i povtorno vrati toga{ e posilen otkolku {to bil. Poglednete vo godinata na `alosta i smrta na Ebu Talib i hazreti Hatixa r.a. i oddale~uvawe na objavata.. Potoa slede{e hixret i izgradba na islamska dr`ava i zaednica.
Potoa vo vremeto na Ebu Bekr r.a. mnogu muslimani otpadnaa od vera, pa potoa toa se sredi pa sledea osvojuvawe na teritoriite na Persija i Vizantija.
7- Sestrano budewe na islamskata mladina vo site strani na svetot i nejzino prifa}awe na islamot kako `ivoten sistem i model. Ova e golema radosna signalizacija za ostvaruvawe na islamskata prerodba i nade`..
8- Vra}awe na `enata vo pridr`uvawe za verskite propisi e isto tolku va`en signal i radosna vest, bidej}i taa e kamen-temelnik za vospituvawe i kreirawe na mladinata i heroite..
9- Propa|awe i kolaps na site `ivotni dosega{ni filozofii i sistemi: socijalizam, komunizam.. i drugi koi is~eznaa od svetskata scena bez da donesat sre}a i spokoj na ~ove{tvoto, pa na svetot ne mu preostanuva drugo osven da ja proba i vkusi sre}ata vo islam i negovite ideali..
10- I na kraj koga }e se spu{ti no} i temnina se o~ekuva svetlina i novo utro, pa kako {to sme uvereni deka utre }e dojde nov den taka sme uvereni deka }e se vrati islamot i negoviot ugled i avtoritet.. Pobedata doa|a.. neminovno.. so izin od Allaha!!!!


Prevede od Arapski:
Arif Ramadani